Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

7

trócuiri agus mahûnachas am peacy ghom er a säl so agus rayrc ort fén sa täl atá le teacht. An rayrc sun go duguir dúing, a Hiarna. Amen.

Gníov grá.

A Ghie na glóiri, mo ghrá hu! Mo ghrá hu aish ciún gach ili ní, mar is tu aváin is mah. Agus mo ghrá mo chôrsa mar mi fén er do honsa.


Ag eirí er maidin doit abuir le Die na Glóiri.

A Ghie na glóiri, mo ghrá hu. Do huguish sär ón íhi mi agus táim bäch díot. Verim mi fén suas iniùv doit idir chorp agus anam. Go duguig do ghrásda ghom mo smuínti go lér agus mo ghníorha go lér do ghol chun onóra ghoitshi agus chun sochuir dom anam. Trí Ísa Críost ár Diarna. Amen.

Abuir let’ aingeal cuîdeachda.

A Aingil Dé, mo ghrá hu. Mo ghrá Die a chuir mi mar chúram ort. Côirlig mi, díon mi, shdiúruig mi, cimeád er mo leas mi, iniùv agus ó iniùv go dí lá mo vásh, agus túir suas dom Hlánahóir mi an lá sun. Amen.

Alhú ruim Bie.

A Hiarna Die! Cuir do veanàcht oruing fén agus er do hourhishdív, trí Ísa Críost ár Diarna. Amen.

Alhú Tar Ésh Bíg.

Verimíd bächas na beaha so ghoit, a Ghie Vuer an ili chôcht, agus a däv do hourhishdí go lér. Agus beanàcht Dé la hanaman na marav. Go duga Die sueneas shyry ghóiv. Amen.

NA GNÍORHA

Úrnuihi Ruim na Gníorha.

Ó, a Ghie hyry ili-chôchduig, túir úing bresh crediv aguB dóchuish agus carhanachda, agus, chun go miú shing gach ní a ghealan tú ghúing d’áil, túir úing grásda chun gach ní a órdyn tú ghúing do ghráú agus do chôlíona, trí Ísa Críost ár Diarna. Amen.