Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

6

Abuir asduíhi le líng dol a Chola Ghoit.

A Ísa, a Vuiri, a Iósif, tuguim suas dív mo chry agus m’anam.

A Ísa, a Vuiri, a Iósif, big a courú lium le líng mo vásh.

A Ísa, a Vuiri, a Iósif, gó dugad suas m’anam dív a shycháin Dé:

Ishdeàch ad lâiv fén go nglacuir mo sbrid, a Hiarna.

M’anam go nglacuir uem, a Hiarna Ísa.

An Íshdin Choitian.

Adavuím do Ghie an ili-chócht, do Vuiri Näfa atá ryav ’na hó, do Vihál Nafa árdaingeal, do Näv Óin Baishdi, do na Hasboluiv näfa Peaduir agus Pól, agus do na nuív ili, gur feacys go muar agus go ró vuar le smuíneav le briahar ague le gníov, tríom chuir fén, tríom chuir fén, tríom chuir fén go ró vuar. Er an our son achuiním er Vuiri Näfa atá ryav na hó, er Vihál Näfa árdaingeal, er Näv Óin Baishdi, er na Hasboluiv näfa Peaduir agus Pól ague er na nuív ili, gy chun an Tiarna Die er mo hon.

Go duga Die an ili-chócht grásda agus trócuiri agus mahûnachas am peacy ghom er a säl so agus an veaha hyry sa täl atá le teacht! Amen.

MION-GHNÍORHA.

Dólás mar gheaul er Feacuív.

A Hiarna Die atá go ró vah, tá cahú oram mar gheaul er mo feacuív. Mah ghom iad, agus túir cûnav dom chim gan iad a ghiànav irísh.

Gníov Crediv.

A Ghie na glóiri, credim ionatsa, agus credim gach ní dá múinean an agaluish dúing, mar do huguishi ghì an iringi do vúini.

Gníov Dóchuish.

A Ghie na glóiri, is ortsa atá mo heasav, is asatea atá mo vuinín agum, go dúrha tú grásda agus