Page:An teagasc crísdy - O Laeire.djvu/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

10

leanan á ofaráil fén go lähûil trí lâiv na sagart er son na meó agus na marav, aicímíd ort go hûl credeav fíringeach do chruhú ionuing ionas go n-úmprómísh shing fén do ghnáh le hiomad cráifeachda agus omósh a láhir ibearha íornäfa a chod’ fola agus feóla a déantar Ba n-Aifirean, agus mar shin go diucach ling veh raunfáirteach sa n-íbirt a chuir shé a gríh er cnuc Chalvary.

Er än ínting led’ näv-Agaluish agus le n-a sherivíshach, ig iaruig ímpi na Mayidini Muiri, Máhir Dé, na n-aingeal agus na näv go lér, ofaráluimíd inìsh íbirt ró-ayrúil an Aifiring chun t’onóra agus chun do ghlóiri, ag adaváil do gheavéngi gan teóra, t’árdchôchda aishciún gach créatúra, ár víor-ûlycht fén doit agus ár sheasav go humalán er do chûnav ghrásdúil, a túirt bächuish doit a däv do hourhislií ili agus chun mahûnachuish d’áil ’nár beacuív.

Ofaráluimíd é er son shylra an chrediv Chaitilicí, er son ár n-ahar ró-näfa, an Pápa, er son ár n-easbuig, ár n-uachdarán, agus er son cléri ili t’eaguilshi näfa, ionas go dreóródísh na fíoraen a shlí a slánuihi, er son shychána ague deavéngi imeàsc gach pobuil agus gach sdáit, er son ryachdanuishí na cini däna agus go háirihi er son an fobuil atá ansò láirhach, chun go vaymísh gach grásda atá ryachdanach dúing er a säl so, ívineas dò-chríochnuihi er a säl eli agus sueneas shyry do na fíoränuiv d’imig rôing.

Agus do raer mar a órduig Ísa Críost an uer a chuir shé er bun ig á hipéar ghiànach an rún diavar úntach bo a chôchda a chríonachda agus a vahasa, ofaráluimíd a t-Aifirean a guíniú bächuish an véad a ghin shé agus d’uilig shé le grá ghúing, a diànav cuíniú sbishialta er a ghiàr-fásh agus er a vás, er a aisheiri ghlórvar agus er a ghol suas er neav.

Ó, a Ghie hyry ili-chôchduig (óir is doitshi aváin is dual íbirt chô muar sun) goiv lé go grásdúil chun na gríoch so agus chun gach críhi éli is tainghavach led’ näv hoil fén, agus chun go mèach shí nís tainghavy, ofaráluimíd doit í tríd an Ísa Críost ciàna, do Vac dílish ár Diarna agus ár Slánahóir, ár n-árd-hagart agus ár n-íbirt, agus a n-ainim na Tríonóidi ró-näfa, an Ahar ague an Vic agus an Sbrid Näv. Amen.