Page:An cóṁgar - Ó Cuív.djvu/24

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
18
AN COṀGAR

CEAĊT A HOĊT-DÉAG. XVIII. AN T-OĊTṀAḊ CEAĊT DÉAG.

I. II. III. IV.
1 aon a h-aon ceann duine
2 dó, dá a dó ḋá ċeann beirt
3 trí a trí trí cinn triúr
4 ceaṫair a ceaṫair ċeiṫre cinn ceaṫrar
5 cúig a cúig ċúig cinn cúigear
6 a sé sé cinn seisear
7 seaċt a seaċt seaċt cinn mórṡeisear
8 oċt a hoċt oċt gcinn oċtar
9 naoi a naoi naoi gcinn naonḃar
10 deiċ a deiċ deiċ cinn deiċniuḃar

A haon a ċlog; a dó a ċlog; a trí a ċlog; a ceaṫair a ċlog; a cúig a ċlog; a sé a ċlog; a seaċt a ċlog; a h-oċt a ċlog; a naoi a ċlog; a deiċ a ċlog.

Cad a ċlog anois é? Tá sé a deiċ a ċlog.

An ḃfuil sé a trí a ċlog fós? Ní’l.

Ḃí Seán Ó Gríoḃṫa annso ar a dó a ċlog, aċ ní’l sé annso anois.