Page:An cóṁgar - Ó Cuív.djvu/18

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
12
AN COṀGAR

CEAĊT A DÓ-ḊEAG. XII. AN DARA CEAĊT DÉAG.

i

bailepócaláṁdriṫáir

drifiúrbuaċaill

An ḃfuil ḃúr leaḃair agaiḃ go léir, a ḃuaċaillí? Tá leaḃar agam-sa, a ḋuine uasail.

Cá ḃfuil sé, a Ṁíċíl? Tá sé im’ póca agam.

An ḃfuil peann agat? Ní’l. Cá ḃfuil do ṗeann? Tá sé sa ḃaile.

An ḃfuil do ṗeann-sa sa ḃaile, a Ṡíle? Ní’l, a ḋuine uasail. Cá ḃfuil sé? Tá sé im’ láiṁ agam.

An ḃfuil peann ’na láiṁ ag Séamus? Ní’l, aċ tá peann ’na ṗóca aige. An ḃfuil do ḋriṫáir annso, a Ḋiarmuid? Ní’l, a ḋuine uasail.

Cá ḃfuil sé? Tá sé sa ḃaile, agus tá mo ḋrifiúr sa ḃaile.

Tá Síle annso, agus tá a driṫáir annso. Tá a drifiúr sa ḃaile.