Page:An cóṁgar - Ó Cuív.djvu/19

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
13
AN COMGAR

CEAĊT A TRÍ-DÉAG. XIII. AN TRÍOṀAḊ CEAĊT DÉAG.

dún, dúnaiḋ;osgail, osgalaiġ;cuir, cuiriḋ;léiġ, léiġiḋ.

so, seosan, sin.

dorasleaḃarbórdceaċtcailcmála

An leaḃar so. An leaḃar san. Na leaḃair seo. Na leaḃair sin.

Dún an dorus, a Ṁíċíl, má ’s é do ṫoil é. Cuir an ċailc seo ar an mbórd. Cuir na leaḃair seo ar an mbórd.

An ḃfuil do leaḃar féin agat? Tá. Osgail é, má ’s é do ṫoil é. Osgalaiġ go léir ḃúr leaḃair, a ḃuaċaillí.

Léiġ ceaċt a cúig a Ċormaic. Dún do leaḃar anois. Dúnaiḋ go léir ḃúr leaḃair arís.

Cuiriḋ na leaḃair go léir ar an mbórd. Ná cuir do ṁála ar an mbórd, a Ṫomáis, cuir ar an úrlár é. Ná hosgail é.