Page:An cóṁgar - Ó Cuív.djvu/15

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
9
AN COṀGAR

CEAĊT A NAOI. IX. AN NAOṀAḊ CEAĊT.

I. II. III. IV.
mé (me) orm agam fúm
tú (tu) ort agat fút
sé (é) air aige
sí (í) uirṫe aice fúiṫe
sinn orainn againn fúinn
siḃ oraiḃ agaiḃ fúiḃ
siad (iad) orṫa aca fúṫa

Tá cóta mór orm. An ḃfuil cóta mór ort? Ní’l.

Tá Seán ag an ndoras. An ḃfuil cóta bán air? Ní’l, tá cóta duḃ air.

Tá cóta bán ar Nóra. An ḃfuil hata uirṫe? Ní’l, aċ tá hata orm féin.