Page:Akhriski Fududa.djvu/4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

3

On baad ihaya manta. Biya ken. Biya isi. Duma dis. wawenta. Nyanyura disa wayar tahay. Mis kaga ged way. Mahad ghabta? Mahay wahan? Biya si. Bur ken. Bur sidee. Burki berid kaaha. Asaga bakhel way. Nin kan bakhel maaha, waamelhunya.

Kutubki iyo gharuradi anghasta ken. Inta shabel bey- leda. Nin kan nin male way. Ber wen buleyahay ogha- sable. Ninki mal kalaha, weli maimanin. Inta warabey leda iyo shabel iyo libah iyo halagh iyo jir iyo eï iyo yahas iyo dabaada iyo marodi iyo geri iyo gesi iyo bahala badan okale. Gholiya han wafifian yihin. Shughul keyga dhib keli way, lasim waniskadayni.

6.

Awina habarta? Abi hin hages ukae. Aba hayna sughu ukae. Dad kan wafifian yihin, ghaila malé. Ghalabya dan wabadan yihin, hadana leh kale hostey jiran. Besado banraba. Hilib iyo sor baisi. Narjin tan engegan mafiana. Shughul kina wayarya, daghsada subiya. Dad kan bakhel way. Akhriska wafududya, ninki ayiba wakuadagya. Wad- deygey besad isiye. Ilma han ad beyufifian yihin. Beri walba akhri hadalkan, wadbarani donta. Waraba fuley way. Anaka mal yar banghabna. Hadal kaga wafian yahay, hadal marko kale. Narjin tadha wadherdher yihin, kuweyga wagaban yihin. Mahad rabta wadey. Narjin banraba. Nar- jin tan wawawen yihin, maogi, iney maan yihin. Wil kan shaley buimade, osune hunguri, osehede, osbehe, ostage. Ghof kan hadal hun bushege. Kan waiga hog badan ya- hay, maga isa Weledi balayeraha, mindi buisiye shaley. Dagah han wadherya. Firi dad kan hay beyghaban. Lamba anraba, lamba das isi.

7.

Haye, haye, shughulka, shughulka. Awina fundi Kha- misi? Intu joga. Wahu leyaha: Nurad banraba. Ken nurad!