Page:Akhriski Fududa.djvu/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

4

Hada dagaha ken! Dagaha malé hada. Dagaha badan bayala. Dagaha awina? Inta agtadha, mafoga. Inda soma- ghabtid? Daghso, dagiso, dagaha ken. Dagaha maghabo. Kor ken dagaha. Biya ken hadana. Biya malé. Ka biya sodami. Wilki Kusi uyer, hatage, biya hasodamio. Kor ful. Salan (taghe) hayal. Ken hadana nurad iyo dagaha iyo biya. Awina fundigi. Uyer. Adiga fundi! Laba dan derbi weli maayan damanin! Weli way adér, beri anuma- leyna. Beri? Haa beri, malin walba beri! Haye, haye, shughulka ghabo.

8

Eï aus madagho, hilib un buuna. Laba laba uorota- mayin. Lambada yaryar midki bahal besa. Nin kan wa- dher yahay. Barid bankusin. Sor iyo fud ken. Si wilka mbira heyga. Awina mbira haga? Maogi. Bahal kan wafian yahay. Narjin tas wahun tahay. Nin kan martida wafian yahay. Mus fian. Adon tadha wahun tahay. Malay kuhun tahay. Ben keliya way tas. Darbah adiga. Beled kis wafog yahay. Adér kis mantu imani. Nin kan wa- amelhun yahay. Kibis ken. Kibis mofa ken. Nag tis ad beyufianta. Gaan tadha wagabanta. Nin kan tug way. Berfal kan wuhu leyahay ber fian. Nin kan walal kis walfaf way, wahna maghabo. Bur tas wawenta. Ged kan narjin way, ged kas wafian yahay. Tug hanoghonin. Kud kas ad buudher yahay. Orgi geyga wategaden yahay. Ri dadha madow wayar tahay, weli esan way.

9.

Beri maimada adér? Maya beri shughul banghaba, beridambe kaley. Ber tan anale. Megha way lamba dan? Tan labadi hal hesa, tas sedahdi hal besa. Lamba ad