Page:Aesop a tháinig go h-Éirinn, Cnuasach a II.djvu/57

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

53

“ Ní ḋéanfad scróc eile oibre ḋó,” arfa’n láṁ ċlé.

“ Ná mise ! ” arsa’n táṁ ḋeas. “ Ná ní ċuirfead blúire eile bíḋ isteaċ ann, ná braon díġe, dá 30 mbéaḋ sé ag fáġail ḃáis le h-ocras agus le tart! ”

Demeadar go léif sA tímpal an, sḃcaruġaḋ céadna.

“ Fanaiḋ lib go fóil,” arsa’n bolg.

D'imṫiġ an Lá fan agus ḃí gaċ aoinne sásḃa. 35 “ ó,” ar fiad, “ naċ tfuaġ nár ċuiṁniġeamair air fin fadó ! ”

Ḃáinig an lá amáireaċ.

“ Ní ḃraṫaim mé féin ar fóġnaṁ,” arsa’n ċof clé. “ Uáim lag lonam féin ar ċuma éigin ná 40 tuigim.”

“ Tá lagaċar éigm orṁ-fa, leis,” arsa’n ċos eile.

“ Aċ, fíniḋ amaċ s’ḃ fém,” arsa’n láṁ ċlé, “ aguf imṫeóċaiḋ an lagaċar san.” Ḃeineadar. 45 Ċuireadar lá agus oíḋċe eile ḋíoḃ. Ḃí an Lagaċar ag méaduġaḋ orṫa go Léif. Ḃa ġearr go raḃadar ċóṁ lag san gur ḃ’ ar éigin a ḃí ionta corruiġe. Ḃíodar ’á ċuiṁneaṁ gur ḃ’ é an bás a ḃí ag teaċt orḃa, agus ḃí fgannraḋ 50 ag teaċt orḃa.

Ansan do laḃaif an bolg.

“ Tá dearṁad móf oraiḃ,” ar soifean. “ 1s dóiċ Uḃ ná deinim-se aon obair. Deinim go ḋeiṁin. Ḃím ag obair coitċianta anfo istiġ, a 55 gan ḟtos daoiḃ-fe. Nuaif a ṫtigann fiḃ-se