Page:Aesop a tháinig go h-Éirinn, Cnuasach a II.djvu/56

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

52

37-—AN ḂoLG AGus AN ĊU1D eiLe DeS NA ḂALLA1Ḃ ḂeAtA.

D'eiṁġ totrmeafg idif ḃallaiḃ beaṫa an duine uair éigin fadó. An bolg fé ndear é. Do ṫuig an ċuid eile acu ġur isteaċ sa ḃolg a ṫéiġeaḋ gaċ aon ḃlúire de ṫofaḋ a saoṫaif, agus 5 go raḃadar creaċta aige, agus ná deineaḋ sé fém aon ḃlúire oiḃre, aċ é dearg-'óíoṁaoin, ag iṫe agus ag ól an uile ḃlúire bíḋ agus an uile ḃraon díġe d’á ḃféadaidís a ḟoláṫar-

“ Féuċ,” arsa’n ċos, “ an saġaf ḃrḃige atá 10 orm ! Siúḃlaim a lán agus demim a lán soláṫair, aċ sloigeann sé sin gaċ a ḃféadaim a ċfuinniuġaḋ agus ní ḟágann sé blúire agam fém ċun ḃróige ċeannaċ.”

“ Uá an sgéal céadna agam-pa,” arsa’n ċor 15 eile. “ Cáirn gearrḃa ó’n mbóṫar agus táim millte ag fuaċtáin, aguf ní féidir Horn ḃróigín a ċur orm féin, bíoḋ gur ’mó ḃróg ḃreaġ ṁais- eaṁail a ġeóḃainn ar a ḃfuil taḃarṫa do’n ḃolg sail agam le bUaḋain.”

20 “ Tá an sgéalcéadna agam-sa,” arsa’n láṁ ċlé. “ Tá agus agam-fa,” arsa’n láṁ ḋeas. Mar sin dóiḃ fa tímpal. Óocafuiġeadar go ftadfaidís d’obaif.

“ Ní ḟiúḃlóċad-fa coiscéim eile ḋó an ḟaid 25 a ṁairfead ! ” arsa’n ċos clé.

“ Ná mise ! ” arsa’n ċof ḋear.