Page:Aesop a tháinig go h-Éirinn, Cnuasach a II.djvu/49

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

45


32.—AN SeANG^N AGNS AN ĊUIL.

ḂuAil ḟeangán agus cuil lá umá ċéile aguf, tar éis r°innt camte ḋéanaṁ dóiḃ, d'eiṁS eatarṫa mar ġeall ar an fórd flíġe ḃeaṫa a ḃí ag gaċ aoinne acu.

“ 1s fearr agus if uaifle go mór an tslíġe 5 ḃeaṫa atá agam ’ná mar atá agat-sa,” arsa’n ċuil. “ Ḃím ameasg na n-uáfal if aoirde. Ḃím ar ġualamn ḋeif an ṁg nuair a bid na h-uaisle móra ar dínnéar aige, agus iṫiṁ ṁo ċion de’n ḃiaḋ if fearr aguḟ if rnífle d’á mbíonn ar an io mbórd ann. Ni h-eaḋ, aċ dá mb’ é an teampall féin é, bím iftig ann nuair a ḃíonn an íḋbift loifgiṫe ’á déatiaṁ, agup if mé if túifge a ḃlaifeann feóil na h-íḋbirte. Ḃím inf gaċ cuidcaċ- tain d’á aoirde aguf d’á uaifleaċt, aguf ní 15 ḟanaim ċoíḋċe le cuireaḋ ḋ'ḟágail. Mtifab ionann a’f tufa, ní gáḋ ḋom ḃeiṫ ag brifeaḋ mo ċroíḋe agtif ag féideaḋ alLuif afam ag obair, ó ḋuḃ go duḃ, a d’iarraiḋ blúire bid a ḟoláṫar dom féin. Dá mbéaḋ orṁ maireaċtamt mar a 20 ṁaireann tufa if é mo ṫuairim Láidir go raġainn aguf go mbáṫfamn mé fém ! ”

“ Fan go fóil anoif,” arfa’n feangán. “ Tá taoḃ eile ar an fgéal fan. Ḃíonn tú ar dínnéar ag an ríġ> aċ caṫain a fuaraif cuireaḋ ? Ḃíṫeá 25 ar ġuatainn ḋeif an r>$, aċ an ’mó uair a cuireaḋ

af an áit fin tú agup diṫneaf ort ? 1f tú if