Page:Aesop a tháinig go h-Éirinn, Cnuasach a II.djvu/50

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

46

túisge a ḃlaiseann feóil na h-íḋbirce, aċ an ’mó uair a cuireaḋ as an dteampall amaċ tú 30 le sguaib ? An cuiṁin leat an lá úd a ċonnac-sa féin tú agus do ġob sáiḋte 1 gcunablaċ madjia agat ṫall ansúd 1 n-aice an ḟalla ? Ḃíonn tú ins gaċ áit, íseal agus uasal, aċ cá mbíonn aon ḟáilte rḃṁat ? Iṫeann tú gaċ sa$as bíḋ, aċ 35 caṫain a ḋ’iṫis aon ḃiaḋ ba Leat féin ? Ní ḋemeann tú aon obair ċoíḋċe. 1s deas an adṁáil í sin uait. Iṫeann tú biaḋ agtts ní ḋeineann tú aon ḃlúire oibre ! Ḃa ċóir go mbéaḋ náire ort. Díolfair as an ndíoṁaointeas aji 40 ball, áṁṫaċ. Uiocfaiḋ an duḃluaċair orḃ agus ní ḃeiḋ aon scór agat ’n-a ċóir, agus beiḋ an t-ocras ort. Ḃ’ ḟearra ḋuit go mór déanaṁ mar a ḋeintm-se, fanaṁaint ó-s na h-uaisliḃ aguḟ ó-s na dínnéaraċaiḃ agus díċeall a 45 ḋéanaṁ ar scór ḃeag éigin a ḃailiuġaḋ ḋuit fém 1 gcóir an ġeiṁṁd.”

An Múmeaḋ.

D'aiṁġtí daoine fadó 'ġá ṁaoiḋeaṁ “ nár ḋetneadar aon lá oibre fiaṁ-” Ḃa ċóir go 50 mbéaḋ náire orṫa ! Tá daoine ann agus ḃéaḋ náire orḃa fian na h-oibre ḃeiṫ ar a ndearnaċaib. Ní náire, aċ creideaṁamt ṁór, an ṁan san.