Page:Aesop a tháinig go h-Éirinn, Cnuasach a II.djvu/48

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

44

gcleití do staṫaḋ as an ear ball. An san do 25 staṫadar a ċleití féin as, 1 dtreó gur ġearr ná paiḃ cleite 1 n-aon ċor ann aige. Ansan do staṫadar na cleiti as a sSiaṫánaiḃ. Ansan do staṫadar an clúṁ go léir dé agus ċomáineadar uaṫa é, agus Fu1ḃ 5° tiuġ aif.

30 Ṫáinig sé aḃaile ag tfiall ar na cágaiḃ eile. Ċonnacadar ag teaċt é. Do fiċeadar amaċ ’n-a ċomniḃ.

“ Ná tar anso ċugainne,” ar siAd, “ ag taḃairc náire ḋumn ! Imṫiġ ṫar n-ais ag tṁall ar na 35 b-uaisliḃ. Ní’l aon ġnó anso agat. Imṫiġ ! ”

Ṁeas sé gan imṫeaċt, aċ do ġobadar é agus do ġaḃadar d’á sSiatánaiḃ aip 1 dtreó go mb’éigean dó imṫeaċt agus tuilleaḋ fola aif.

An Múineaḋ.

40 Nuair a ṫáinig Aefop go ti-Éirinn ḟuair sé Éire lán d’á leiṫéid siúd, agus ḃí seif^^ean móf air» Ṫá a malairt ag eiṁġe suas 1 n-Éirinn le déanaiġe, áṁṫaċ.

An t-é ná ḟanann sa ċruiṫ n-ar dúṫċas dó aċ 45 a ḃíonn ag ’ ndiaiġ ,na ti-uaisleaċta, is aṁlaiḋ a ḃíonn an uaisleaċt ag teiṫeaḋ uaiḋ agus an ísleaċt ag magaḋ féi, agus iad afaon bféan dé.