Page:Aesop a tháinig go h-Éirinn, Cnuasach a II.djvu/32

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

28

“Is mife do Leagann an tseilg seo le lúṫ mo ċos agus le- neart mo ḃéil, nuair a ḃíonn tusa io fínte ad’ ċodlaḋ anso ar lic an doruis-”

“ NÍ mire fé nḋear fan,” arsa’n maistín, “ aċ fear an tíġe. Ni ḋeinim-fe aċ an r«d a deir- tear liom a ḋéanaṁ. Aguf ní demean n tufa aċ an rud a deirtear teat a ḋéanaṁ. Ní ḃéaḋ aon 15 ṁaiṫ ionam-fa ċun an ḟiaḋaiġ. Ní lúġa ’ná mar a ḃéaḋ aon ṁaiṫ ionat-fa ċun an tiġe feo do , ċofaint ar na biṫeaṁnaċaiḃ. Ḃéanfaḋ na biṫeaṁnaiġ amadán diot. Ḃ’ḟéidir gur dóiċ teat go mbim am’ ċodlaḋ, aċ feiceam cá ḃfuil 20 an biṫeaṁnaċ a ṫiocfaiḋ a gan ḟiof orm. Uuillim-fe an biaḋ feo ċóṁ maiṫ di'reaċ aguf a ṫuilleann tufa é, bíoḋ gur tufa do leagann an tfeilg.”

An Múineaḋ.

25 Tá a ġnó féin ceapaiṫe do gaċ ḋuine ar an faoġal fo. An t-é a ḋeineann a ġnó féin go maiṫ, bíoḋ an gnó fan deacair nó faoráideaċ, ífeal nó uafal, tá a ḃeaṫa aige ’á ṫuilleaṁ le ceart.

30 An gnó a ċeap Dia do’n ċuin ní h-é a ċeap fé do’n ṁaifcín. Sin é cúif nár deineaḋ cú de’n ṁaiftín ná maiftín de’n ċum. Ní’l aon ġnó if ufa do ḋuine ḋéanaṁ ’ná an gnó a ceapaḋ dó. D’á ḃríġ fin if cearc dó ḃeiṫ fáfta.