Page:Крещение Руси при святом князе Владимире, на эрзянском (М. Е. Евсевьев, 1888).djvu/19

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

11


 

димірэнь тетянстэнь) пекъ мерьнесь прянзо лемдемеде; Святославъ ансякъ эссе култсоне аванзо. Владиміръ, кода сась Кеёвсъ эрямо кардынзе лемдезь ломатьнень виде пазнонь озномодо, тсерькувастъ пекстынзе. Лемдезь ломатьне озныльть ансякъ салава да венперть. Сексъ сынь варягонь калмамо-якъ венперть сакшность. Куломодо мейле варягсь тетятъ тсёратъ святойксъ листь. Тетясть лемзэ ульнесь Ѳеодоръ, тсёранть Іоаннъ.

Варягтнэнь маштомодо мейле Кеёвсо кіякъ ужь Перуннэнь озномо эзь якакъ. Сы ліясто кіякъ истякъ, вачты лангозонзо, ледить мелезэнзэ варягонь ётавтъ валтнэ да арсезь туи мекевъ кудовъ.

Кеместэ прасть варягонь ёвтавтъ валтнэ Владимірэнь седсъ-какъ. Сеедстэ кармась сонъ-гакъ эсь вѣрадонзо арсеме.

Марясть теде рузъ масторонь перька эритсятъ ломатне. Кармасть Владимірнэнь эрьва ёндо вѣрастъ шнамо сакшномо.

Састь васнятъ тензэ болгартъ да мерить: „тонъ инязоро превеятъ, пароятъ, а эрятъ законтомо; педякъ минекъ вѣрась, ознокъ минекъ пазостень“. Владиміръ кевстинзе, кодамо сынстъ вѣрастъ. Болгартъ ёвтлесть: минь ознутанокъ ве виде пазнэнь; сонъ теизе менелень, масторонь. Сонзэ менельсэ ламо пророконзо; весемеде покшъ пророксо Маго-