Page:Крещение Руси при святом князе Владимире, на эрзянском (М. Е. Евсевьев, 1888).djvu/20

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

12


 

метъ, минь Магометнэнь ознутанокъ. Кона те чисэ парсте эри, сенень тона чисэ Магометъ максы никсъ сиськеменъ сисемь мазыть тейтерть. Минекъ законнокъ а мери тувонь сывельде ярсамо; піядо, винадо симме. Владиміръ арсесь, арсесь да мерсь: аздо кудовъ, монъ арсянъ аламосъ, кода теймексъ.

Болгардо мейле састь нѣмецть, да кармасть эсь вѣрадостъ ёвтлеме. Владиміръ кулсонесь, кулсонесь эснэстъ да мери: азьдо тынь-гакъ кудовъ, — тынь кезэрь-гакъ ламо разтъ сакшныде минекъ масторсъ вѣранкъ педявтомо, да кіякъ эзь педякшно эзэзэнзэ.

Марясть еврейть-какъ (жидтъ) Владимірэнь вѣрань кочксемеде. Састь сынь-гакъ эсь вѣрадостъ ёвтлеме. „Минекъ, мерить, вѣранокъ весемеде виде. Минь ознутанокъ Виде пазнэнь, конанень ознокшнось Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ. Ліятъ ламо ломать озныть Христознэнь, конатань минь маштынекъ“. Владиміръ кевстинзе: „косо тынкъ масторонкъ? Косо эрятадо?“ Еврейть мерить: „Іерусалимсэ ульнесь минекъ масторонокъ. Ансякъ Пазъ кежіявсь минекъ покштянокъ лангсъ да масторонь келесъ сравтлинзе“. Владиміръ кежіявтозь сергедсь жидтнэ лангсъ: „Тынсинкъ Пазъ масторонь келесъ сравтлидизь да ломать оштё тонавтадо те вѣрастень. Пазнэнь вечкезь улевель-гакъ озну-