Niamh/Foclóir

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Niamh by Peadar Ua Laoghaire
Foclóir

[ 359 ]

FOCLÓIR


Na focail atá i ḃfoclóir Ṡéadna ní curtar síos anso iad.

aḃcóidiġeaċt, act of arguing.
acfuinn, vigour. as a. a ċéile, combining all their powers.
acfuinneaċ, adj., vigorous; efficacious.
aċmaireaċt, closeness; nearness. i n-aċmaireaċt, very soon; very near.
aḋḃar an tsagairt, the future priest; lit., the material, or "makings" of the priest.
ag. Go mbéaḋ sé ar ḋuine éigin eile ag Colla, that C. "would have it against" someone else; would be blaming someone else for it.
agairt, act of avenging.
ages=ag, with es added before the pl. art.
aibíd, a habit; dress.
aibiuġaḋ, act of ripening.
aiḋm, a design; purpose; intention.
aiṁréiḋ, unevenness, confusion.
ainim-ċeana, a pet name. (Ceana, g. of cion, affection.)
airc, greed.
airċinneaċ, a prior.
áiriġṫe, a certainty. Cur i n-áiriġṫe, to make sure of.
aiṫreaṁail, adj., like [his] father.
aiṫris, imitation.
allta, adj., wild.
alṁúraċ, pl. -aiġ, a foreigner.
aṁgar, want; hunger.
anál, breath; influence. a. fóġanta, a good influence. a h-a. ag dul fé Ġ., her influence acting upon G.anamaṁail, brisk; invigorating.
anċor, an injury; lit., a bad turn.
aos ceóil, musicians.
ár, g. áir, slaughter.
araige; cloċ araige, a stone thrown to test strength.
argain, plunder; destruction.
argóint, act of arguing.
ár-ṁáġ, a battle-field; lit., field of slaughter.
aṫluġaḋ (or altuġaḋ), grace before or after meat.
aṫnuaċaint, act of renewing; repairing; restoring.
bacán, a staple; a hook.
baic muiníl, the nape of the neck.
bantraċt (collective), women; womankind.
bár, a top; success. Do leig sé bár le duine, he allowed a man to win.
bara ciomalta, a file; a rasp.
bata, a stick; wood. Capal bata, a wooden horse. bataí raṁa, oars.
beaċt, adj., thorough.
beiriṫe; beirḃṫe, p. adj., boiled; boiling.
binn, d.; binne, g. of beann, a peak; point; heed; regard.
bíoḋba báis, a deadly enemy.
[ 360 ]
boċtaineaċt, humiliation, uaḃar agus b., pride and humiliation, i.e., wounded pride and the indignation which accompanies it.
braduíol, act of thieving.
braiġdineas, m., captivity.
bréid, frieze.
bruideaṁail, adj., busy; pressing; urgent.

buac, summit; success; advantage.
buaċtaint, act of conquering.

buanaiḋṫe, reapers.

buiḋean, f., g. buiḋne, d. buiḋin, a company. b. cosanta, a bodyguard.

builg, pl. of bolg, a bellows.

bunaiġ, adj., fundamental. Áit b., head-quarters.
bunáit, chief place; head-quarters.

buṫaire, a mass, volume, column (of smoke).


caḃail, the body.
cábán, a tent.

caḃlaċ, a fleet.
cailís , a chalice.
camṫa, a faction; a camp.
cana stáin, a tin can.
(ag) cantainn, chanting.
caoldromaċ, adj., narrow in the back; (of the nose) in the bridge.
caorṫinn. Bruiḋean ċ., a furious fight.
casaim ologón, I raise, or begin, a lament.
caṫ, a battle; a battalion. pl. caṫana.
cealgaim, I sting.
ceannus, command; authority.
ceárdaiḋe, a craftsman.
ceárdaṁail, adj., skilfully worked.
ceárta, a forge. (Also spelt ceardċa, but pron. ceárta.)
ceilt, act of concealing; a disguise.
ceirṫlín, a rolled-up ball (as of thread); a bundle.
cine, pl. cineaċa, a race; a tribe.
cineil, d., a tribe; sept.
ciúṁas, an edge.
Clann Cais, the Clan of Cas, i.e., Cormac Cas.
claoiḋ, act of defeating; (with le) sticking to.
claoíḋċlóḋ, alteration; diminution.
cleite, a quill.
cliaṫaċa, wicker cages or splints.
clogad, a helmet.
(ag) cangarnaiġ, crackling.

cneaḋ, n. pl. cneaḋaċa, g. pl. cneaḋṫaċ, a wound.
coċal, a hood; cowl.
coíṁdeaċta, p. adj., attendant. (aingeal c., a guardian angel.) diaḃal c, an attendant demon.
cóiṁreaṁ; cóṁaireaṁ, act of counting; enumerating.
coíṁsgar; coíṁeasgar, a fight.
cóir, provision. Do cuireaḋ gaċ aon ċóir orṫa, every provision was made for their comfort.
coireaḋ, auton. perf. of coirim, I tire.
coirtí, auton. imperf. of coirim.
coisreacan, act of consecrating.
com, g. cuim, the waist. Fan ċuim, round the waist.

comairce, f., protection; patronage

cóṁalta, a companion; a brother student.
cóṁarba, a successor, esp. in a religious office.
cóṁngas, m., connection; relationship.

cor, a turn; a twist. Cor i n-aġaiḋ an ċaim, "a twist against the crooked," i.e., a plan to defeat treachery.
córaċa, pl. of cóir, provision.

corṁíola, midges.
córṫa, a coffer; a chest.
cosgar, act of slaughtering.
[ 361 ]Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/365 [ 362 ]Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/366 [ 363 ]Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/367 [ 364 ]Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/368 [ 365 ]Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/369 [ 366 ]Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/370