Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës

From Wikisource
Jump to: navigation, search
Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës
nga Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara
20 nëntor 1989
Marrë nga Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë