Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 75

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 75
Rangsang Tuban kaca075.png

Alihaksara[edit]

/kaca 075/

angangkang ; bebarengan lawan jumeḍoring beḍil ; mung ḍelé kang kapyarsa ; pagawean tumindak pribadi ; obahé lawan nora ingagnya, lembeyan lumaku keḍep, leluri aranipun, dené lamun dipun owahi, binareng kang lembeyan, anjlog yen lumaku, kang keḍep pelké ginantya, angowahi leluriyan jirirnjisixn, yeku hagnyaning priya ; kang ingaran mukanvd kakiki ; jumeneng kita lawan priyangga, telung prakara adege ; mukainad jaba milu ; raga kita ingkang sajati ; mukamad jero ana ; jro aesanipun, mukarnad kadim awarna, wewayangan kang ana sajroning manik ; mengku telung prakara ; iya iku rasul awarna tri, juga rasul jaba pratanḍanya, yen krasa gatel awake ; rasul jro kalihipun ; angrasakken legi ian gurih, rasul kadim ping tiga ; krasajroning turu ; kapenak ian tan pakenak, apadené ngrasakken panganan adi ; nir rasané sanyata ; mahulkayat yeku banyu urip ; utawa tirta ingkang nirmala, sastra jendra yu wus dene,

bun bunan kang kumedud, ingaran panggonan suci, yeku betal mukadas, lan pujining rasul, yeku keketek ing ja