Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 74

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 74
Rangsang Tuban kaca074.png

Alihaksara[edit]

/kaca 074/

nya ; ing kawruh sabilik bilik ; pangarahira ywa ; kongsi tibeng nisṭip ; kang ingaran dat sipat asma apengal yeki rupa sawiji, dat araning rupa,

sipat aran kaanan asma jenengireng wami ; miwah apengal, panggawenireng wami ; kang ingaran wajib wenang lawan mokal ; yeku asmaning widḍi, wajib nebuta, ian wenang ingandela ; nanging mokal wujud dadi ; awit tan ganjar, mulung saking ngasteki ; dalil kur'an bakara tanwa asila ; esuk soré mengeti, ananing pangéran, mung yen ing wayah rina ; yen wengi kekes marinding ; kendel swuh sima, tepaluh weh memanis ; pupuh ḍanḍanggula ; cipteng nala nora maro kapti, kang katampan déning woding prang, lir pangrasa upamane ; lebda mangapus kidung ; nanging nora bisa anyambi, pakarti lyanira, beds kang winuwus ; rasa bisa maro karsa ; angrasakken legi atanapi pahit, barmg paḍa karasa ; netra uga bisa maro kapti, kadita anon lintang rembulan, dinulu katon karone ; grana bisa angambu ; bebarengan wangi ian pesing, kama amaro karsa ; awit bisa ngrungu,

unining benḍé