Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 50

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 50
Rangsang Tuban kaca050.png

Alihaksara[edit]

/kaca 050/

kawelas asih kadosijengandika ; panics nampeni panglipur ; pangéran ; sarnpeyan surnerepa yen rayi sampeyan sang puln ; sugeng ; santa tansah angajeng ajeng ; rawuh sampeyan mg nagari ruban ; amargi sapengker sampeyan lolos ; sang prabu %eda ; – sang pangcran kaget ; lajĕng wungu enget wewentehan

swara ingkang kamireng ; ananging pinaiben ing dalem batos ; sampun agagat bangun enjing ; bun pating taleṭok angebesi sarira ; medal saking ing wana ; sumedya ḍateng paḍusunan pa dos pitakenan ing bab kawontenanipun nagarf tuban ; punapa wontĕn emperipun kaliyan swara ingkang kamireng ; wonten ing margi kapeṭuk tiyang ; ingkang baḍé ḍateng peken ; anglur sami agegenḍong ; "bokayu ; sang prabu apa ; sugeng?" winangsulan ; "diks niku ; takon teka ; anyerweteh ; sedan sang prabu sampun kawak uwi ; dika ; takokake" ; sang pangéran ragi sakeca ing galih ; dené antesi swara ingkang kaceṭa ; lajĕng tindakipun ; sedya kondur ḍateng nagarf ; nanging karsanipun boten medal ing ngajengan ; medal ing pungkuran ; panggalihipun sapisan: dereng tertamtu sedanipun ingkang rayi sang prabu ; kaping kalih bo