Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 49

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 49
Rangsang Tuban kaca049.png

Alihaksara[edit]

/kaca 049/

n sang pangeran kados rinujid ; angles tanpa kar kat senḍé ing wit bendba ḍoyong ; ingkang pinuled ing mandira goraya ; samirana midid ambekta gandaning sekar ; saya adamel renceming ngalih ; swaraning ivksi ; ramé pados pencokan baḍé mapan tilem tambah adamel kuwur ; pepcteng ; wiwit' aḍatengi kados baḍé angelem jigad ; punika ingkang afni,,csa telas ing galihipun ; sang pangcran andkukul angrangkul jengku ; waspa adres kados turasan ; salchetipun wontĕn ing nganḍap bendlia ; tansah rnereminelik ; boten saged sarc ; kengetan ingkang rayi dewi wresti ; wanci siḍem kayon ; lintang sumebar mg langit ; pumama mutigur) sapuncaking aldaka ; sumorot kados wadananipun ingkang rayt sumengering kidang ; alihan tilerr ; kados panguwuh angaturi kondur ḍateng ing nagari tuban ; sang pangéran ; tumratap ing galih ; acipta ingkang rayi dewi wresti ; kados sumanḍing lenggah ; guragapan ; tinok h boten wontĕn ; namung katingal soroting rembulan ingkang abeḍah iclongk angan selaning gottliong ; kumenyar amaw• praba ; sang pangéran ; saya puteg ing galih salebetipun saré rem rem ayam ; wontĕn swara karnirem ; "pangéran ; kang