Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 48

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 48
Rangsang Tuban kaca048.png

Alihaksara[edit]

/kaca 048/

ban ; malah wadyabala ing tuban ingkang ngupadosi sang pangéran dereng wontĕn ingkang mantuk ; milo utusan wau lajĕng tulak wangsul ngupadosi ḍateng ing wang malih ; makaten ugi utusan ingkang anglari kenḍaga turnt benawi ; ngantos dumugi sungapaning loganten meksa ho ten logcel angsal lacak ; para utusan wau sarong sampan tita pangupadostpun lajĕng wolf wangsul ḍateng nagarf sarta lajĕng angunjuki uninga ing sang prabu ; sang nata boten andugi bob cabanng utusan ; bokmenawi karsaning dews ingkang putra koelamel lelampahan ;

sang prabu mupus ; salebeting p ; alih narimah punapa purbanipun sang hyang wisesa ; sang prahu sadintcn (iinten lansah angimur likbraning galihipun ingkang putra sang putn ; gentos kacariyos ; sang pangéran wontĕn salebeting wana tanpa kanṭi ; ingkang kaḍahar ; namung woh wohan sarta gcgoḍongan ing wana ; sangot anggenipun kasarakat ; ciplaning galih namung baḍé anganyut luwuh ; tansah nutah sarira ; anggenipun katula tula ; baḍé garwa pepacangan ; karebat ingkang rayi sang prabu ; angsal panglipur saged krama putrining ralu ; ayu pinunjul ing jagad ; dereng ngantos dumugi saweg satahun tinilar seda ; galihipu