Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 117

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 117
Rangsang Tuban kaca117.png

Alihaksara[edit]

/kaca 117/

            II
 Sindupati ; Prabu . . .
  ratu ing tuban, puputra kalih , R. Warihkusuma, sa
  king ampeyan, R Warsakusuma saking Prameswari,
 Sumbereja, ḍukuh
  dados nagari kraman,
 Warihkusuma R. | 
 Warsakusuma R. |- sami putranipun Mahaprabu Sindupati, 
 Wresti, enḍang
  ingkang ibu R. Udakawimba,
  sutanipun Umbul Mudal,
 Wayi, Dewi
  putranipun Prabu Hertambang,
  kagarwa R Warihkusuma, 
 Lodaka R.
  anakipun Kyai Patih Toyamarta dados patihi
  pun R. Warihkusuma sakeḍap, nalika jumeneng ratu
  ing Tuban, 
 Panḍita, 
  puputra kalih sami estri, 
  a. Enḍang, dados garwanipun paminggir Prabu Sindupati