Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 116

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 116
Rangsang Tuban kaca116.png

Alihaksara[edit]

/kaca 116/ caṭetan hertambang ; prabu ratu ing banyubiru ; udakawimba ; raden putranipun raden warsakusuma ; patutan saking dewi wresti rancakharni ; redi toyatuli ; raden patihipun raden warihkusuma ; nalika jumeneng ratu wontĕn nagari tuban ; anakipun ; kyai patüi toyamarta ; toyamarta ; kyai patih patihipun prabu sindupati ; tumurun ḍateng prabu warsakusuma ; ingkang ngopeni raden udakawimba ; duk timur ; tuban ; nagari ingkangjumeneng ratu ; prabu sindupati ; lajeng ; prabu warsakusuma ; lajĕng ; prabu warihkusuma ; lajĕng ; prabu udakawimba ; sindupati ; prabu ratu ing tuban ; peputra kalih ; raden warihkusuma saking ampeyan ; raden warsakusuma saking prameswari sumbereja ; ḍukuh dados nagari kraman ; warihkusuma ; raden warsakusuma ; raden sami putranipun ; mahaprabu sindupati ; wresti ; enḍang ingkang ibu raden udakawimba ; sutanipun umbul mudal

wayi ; dewi putranipun prabu hertambang ; kagarwa raden warihkusuma ; lodaka ; raden anakipun kyai patih toyamarta ; dados patihipun ; raden warihkusuma sakeḍap ; nalika jumeneng ratu ing tuban ; panḍita ; peputra kalih ; sami estri ; a) enḍang ; dados garwanipun paminggir prabu sindupati patutan raden warihkusuma ; b) enḍang ; angsal umbul mudal patutan rara wresti ; dados, raden warihkusuma lan wresti kapanggih naksanak ;