Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 118

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 118
Rangsang Tuban kaca118.png

Alihaksara[edit]

/kaca 118/

          III
 patutan R. Warihkusuma, 
 b. Endhang, angsal Umbulmudal, patutan Rara Wrêsti, 
 dados R. Warihkusuma |
    en Wrêsti    |- panggih nak-sanak
Jalasêngara, Ki Tumênggung . . . .
 Senapatining prang ing nagari Tuban
Jumadilkobra     |
 Bin Mukhammad Daus, |- Sèh . . . .
 gurunipun Kyai Agêng Wulusan, manjing agami Islam,
Mukhammad Daus, zie Jumadilkobra,
Mudal, Umbul . . . .
 bapakipun Endhang Wrêsti.
           ---------