Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika/Bylae 5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika  (1996) 
Bylae 5: Funksionele Gebiede van Eksklusiewe Provinsiale Wetgewende Bevoegdheid

Deel A

 • Abattoirs
 • Ambulansdienste
 • Argiewe, behalwe nasionale argiewe
 • Biblioteke, behalwe nasionale biblioteke
 • Dranklisensies
 • Museums, behalwe nasionale museums
 • Provinsiale beplanning
 • Provinsiale kultuuraangeleenthede
 • Provinsiale ontspanning en geriewe
 • Provinsiale paaie en verkeer
 • Provinsiale sport
 • Veeartsenykundige dienste, uitgesonderd die reëling van die beroep


Deel B
Die volgende plaaslike regeringsaangeleenthede in die mate in artikel 155(6)(a) en (7) vir provinsies uiteengesit:

 • Begraafplase, lykdienslokale en krematoriums
 • Beheer oor ondernemings wat drank aan die publiek verkoop
 • Beheer oor openbare steurnisse
 • Geraasbesoedeling
 • Geriewe vir die huisvesting, versorging en begrawe van diere
 • Lisensiëring van en beheer oor ondernemings wat voedsel aan die publiek verkoop
 • Lisensiëring van honde
 • Markte
 • Munisipale abattoirs
 • Munisipale paaie
 • Munisipale parke en ontspanning
 • Omheinings en heinings
 • Openbare plekke
 • Plaaslike geriewe
 • Plaaslike sportgeriewe
 • Reiniging
 • Reklameborde en die vertoon van advertensies op openbare plekke
 • Skutte
 • Straathandel
 • Straatverligting
 • Strande en vermaaklikheidsgeriewe
 • Verkeer en parkering
 • Vullisverwydering, vullishope en die wegdoen van vaste afvalstowwe