Die prosa van die twede Afrikaanse beweging

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Die prosa van die twede Afrikaanse beweging
Inhoud
deur Pieter Cornelis Schoonees
Voorwoord
Broninligting


DIE PROSA VAN DIE TWEDE


AFRIKAANSE BEWEGING.


AKADEMIES PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DE RECTOR-MAGNIFICUS DR. P. ZEEMAN, HOOGLERAAR IN DE FAKULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT OP VRIJDAG 17 NOVEMBER 1922, DES NAMIDDAGS TE 3 UUR

DOOR


PIETER CORNELIS SCHOONEES,


GEBOREN TE UNIONDALE, ZUID-AFRIKA.


AMSTERDAM Drukkerij en Uitgeverij MCMXXII


J.H. DE BUSSY.


Aan my vrou
en kinders.