Clam da guerra

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fluors alpinas  (1883)  by Gian Fadri Caderas
Clam da guerra
[ 14 ]

Clam da guerra.

Sü, mieu pövel, guerra, guerra!
Odast tü intuorn tuner?
L'ester chalcha nossa terra,
Voul chadagnas ans piner!

A combatter, pövel 't pina!
Combattand volains cruder!
Da noss munts sco la lavina,
Noss nimihs volains s-chatscher!

Libra schlatta valorusa,
Guerra, guerra! ün stu partir!
Bandunain infaunts e spusa
Sainza larmas e sospir!

Guerra! guerra! Dieu ans guida!
La victori' ans voul sorrir!
Liberted ais noss' egida!
O per ell' ais dutsch morir!

Hest tü ester forsa spraunza
Pitschen pövel d'insunir?
Nus in Dieu mettand fidaunza,
Volains vaindscher, u morir