Ang Unang Sulat ni Pablo kay Timoteo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Symbol support vote.svg Support

1 Timoteo
ni Pablo
Bibliya

Kabanata 3[edit]

14 Inaasahan kong mapupuntahan kita kaagad, ngunit isinusulat ko ang mga tagubiling ito sa iyo, 15 upang sa gayon, kung ako man ay matagalan, malalaman mo kung paano ang dapat ugaliin ng isa sa sambahayan ng Diyos, na siyang Simbahan ng Diyos na buhay, ang haligi at saligan ng katotohanan. 16 Dakila marahil, ating inihahayag, ang hiwaga ng kabanalan:

Siya ay nahayag sa laman,
pinatotohanan ng Espiritu,
nakita ng mga anghel,
ipinangaral sa mga bansa,
sinampalayanan sa sanlibutan,
iniakyat sa kaluwalhatian.