An dij, che imparëis inće la müjica

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
An dij, che imparëis inće la müjica  (1833)  by Micurà de Rü
Ladin Micurà de Rü
grafia moderna

An dij, che imparëis inće la müjica

An dij, che imparëis inće la müjica; él pa vëi?
Scé, ël é bëin vëi.
Ći imparëise pa a sonè?
I impare a sonè le clavier.
Oh, le clavier foss pa n bel divertimënt ël, mo plütost difizil da imparè.
Ch' ël é plütost difizil m' en anadai iö assà; perćì ch' ël é bele trëi agn ch' impare, e iö ne sà ćiamò tröp.
Imparëise inće a ćiantè?
I imparasse dërt gën inće a ćiantè, mo mi maester de müjica dij, ch' iö n' à nia dërt na bona vusc.
Oh sigü, sigü, por imparè a ćiantè mëssen prümadetüt avëi na bona vusc, scenò ne somëiel nia.

Chël pënsi bëin inće iö, dedechël ne vói inće nia scomencè.
Ëise bëin n bun maester de müjica?
Per savëi da sonè ne podéssel ester miù, mo ël n' é nia dërt diligënt col gnì a m' insigné.
Ël avrà mefo tröp da fà. Ël avrà tröpes instruziuns?
No, no; iö mine, ch' ël sie demà insciö frat.