Al-Quran/Adh-Dhuha

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
←Sebelum Indeks Berikut→

سورة الضحى

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

وَالضُّحَي (1)

Demi waktu Duha.

وَاللَّيۡلِ إِذَا سَجَي (2)

Dan malam apabila ia sunyi-sepi.

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَي (3)

(Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu dan Dia tidak benci (kepadamu, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).

وَلَلۡآخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡأُولَي (4)

Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.

وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَي (5)

Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda (berpuas hati).

أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمًا فَآوَي (6)

Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu, lalu Dia memberikan perlindungan?

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَي (7)

Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Dia memberikan hidayat petunjuk (dengan wahyu Al-Quran)?

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغۡنَي (8)

Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Dia memberikan kekayaan?

فَأَمَّا الۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ (9)

Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ (10)

Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik.

وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ (11)

Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.

Al-Quran


Al-Faatihah · Al-Baqarah · A-li 'Imraan · An-Nisaa' · Al-Maaidah · Al-An'aam · Al-A'raaf · Al-Anfaal · At-Taubah · Yunus · Hud · Yusuf · Ar-Ra'd · Ibrahim · Al-Hijr · Al-Nahl · Al-Israa' · Al-Kahfi · Maryam · Taha · Al-Anbiyaa' · Al-Hajj · Al-Mu'minuun · An-Nuur · Al-Furqaan · Asy-Syu'araa' · An-Naml · Al-Qasas · Al-'Ankabuut · Ar-Ruum · Luqman · As-Sajdah · Al-Ahzaab · Saba' · Faatir · Yaa Siin · As-Saaffaat · Saad · Az-Zumar · Ghaafir · Fussilat · Asy-Syuura · Az-Zukhruf · Ad-Dukhaan · Al-Jaathiyah · Al-Ahqaaf · Muhammad · Al-Fat-h · Al-Hujuraat · Qaaf · Adz-Dzaariyaat · At-Tuur · An-Najm · Al-Qamar · Ar-Rahmaan · Al-Waaqi'ah · Al-Hadiid · Al-Mujaadalah · Al-Hasy-r · Al-Mumtahanah · As-Saff · Al-Jumu'ah · Al-Munaafiquun · At-Taghaabun · At-Talaaq · At-Tahriim · Al-Mulk · Al-Qalam · Al-Haaqqah · Al-Ma'aarij · Nuh · Al-Jinn · Al-Muzzammil · Al-Muddaththir · Al-Qiaamah · Al-Insaan · Al-Mursalaat · An-Naba' · An-Naazi'aat · Abasa · At-Takwiir · Al-Infitaar · Al-Mutaffifiin · Al-Insyiqaaq · Al-Buruuj · At-Taariq · Al-A'laa · Al-Ghaasyiyah · Al-Fajr · Al-Balad · Asy-Syams · Al-Lail · Adh-Dhuha · Ash-Syar-h · At-Tiin · Al-'Alaq · Al-Qadr · Al-Bayyinah · Az-Zalzalah · Al-'Aadiyaat · Al-Qaari'ah · At-Takaathur · Al-'Asr · Al-Humazah · Al-Fiil · Quraisy · Al-Maa'uun · Al-Kauthar · Al-Kaafiruun · An-Nasr · Al-Masad · Al-Ikhlaas · Al-Falaq · An-Naas