2002 - ნანა გუგუშვილი - ქალის სახე შუა საუკუნეებში

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

დისერტაცია:

ნანა გუგუშვილი - ქალის სახე შუა საუკუნეების საქართველოში (ქორწინება, ოჯახი, განქორწინება) - სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად - სამეცნიერო ხელმძღვანელი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნათელა ვაჩნაძე - თბილისი - 2002


რესურსები ინტერნეტში:

შინაარსი[edit]