ვაჩნაძე ნათელა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1968 ნათელა ვაჩნაძე - სამცხის ისტორიული გეოგრაფიისათვის (ბასილი ზარზმელის თხზულების "სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების" მიხედვით) 1968 - თსუ შრომები - ტ.127 ტექსტი
2011 ნათელა ვაჩნაძე - ვალერი სილოგავა. სამეგრელო-აფხაზეთის ქართული ეპიგრაფიკა, გამომცემლობა "არტანუჯი", თბილისი 2004, 369 გვ. (რეცენზია) 2011 - საისტორიო კრებული - I ტექსტი