გუგუშვილი ნანა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1997 ნანა გუგუშვილი - ქალის უფლებრივი მდგომარეობა შუა საუკუნეების საქართველოში (განქორწინების მოტივების მიხედვით) 1997-1-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2002 ნანა გუგუშვილი - ქალის სახე შუა საუკუნეების საქართველოში (ქორწინება, ოჯახი, განქორწინება) - (დისერტაცია) 2002 - ნანა გუგუშვილი - ქალის სახე შუა საუკუნეებში ტექსტი