1989 - ქართული ეპისტოლარული წყაროები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
ქართული ეპისტოლარული წყაროები


სრული სათაური:
"ქართული ეპისტოლარული წყაროები" - XV ს.-1762 წ. - შეადგინა, გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და შენიშვნები დაურთო მამისა ბერძნიშვილმა - საქართველოს ისტორიის წყაროები 58 - ქართული ეპისტოლარული წყაროების კორპუსი I - თბ. 1989


საბუთები

1. XV ს. - წერილი ანტონისა ვაჩიძორის მოძღვარ აბრამისადმი
2. XV ს. - წერილი ბასილისა სულიერ მამა ზოსიმესადმი
3. XV ს. - წერილი უცნობი პირისა უცნობ პირთან
4. XV ს. ბოლო - XVI ს. დასაწყისი - წერილი მოძღვარ დავითისა და ჯვარის მონასტრის ყოფილი ბერის ბართლომესი ქრისტეს საფლავის ბერ ნიკოლოზისადმი
5. XV ს. ბოლო - XVI ს. დასაწყისი - წერილი ვაჩიძორის მონასტრის მოძღვარ საბასი პატრონ ნიკოლოზისადმი
6. 1616-1619 წწ. - წერილი იმერეთის მეფე გიორგისა დარბაზის პატრონ შიოშისადმი - Hd-15014
7. 1633-1658 წწ. - წერილი-ბრძანება შაჰისა ყაფლან ბარათაშვილისადმი
8. 1675-1688 წწ. წერილი-ბრძანება გიორგი XI-ისა მდივანბეგ ვახტანგისადმი (ყაფლანიშვილისადმი)
9. 1688-1703 წწ. - წერილი ნაზარალიხანისა ბეგუმისადმი
10. 1688-1703 წწ. - წერილი ნაზარალიხანისა თავის დეიდა თამარისადმი
11. 1703-1709 წწ. - წერილი მდივან გიორგი თუმანიშვილისა მისი ძმის მდივან ზურაბისადმი
12. XVIII ს. I მეოთხედი - წერილი გიორგი გურიელისა ვახტანგ VI-ისადმი
13. 1703-1709 წწ. - წერილი შაჰნავაზ II-ისა (გიორგი XI-ისა) თავის ძმისწულ ვახტანგ ბატონიშვილისადმი
14. 1703-1716 (?) წწ. - წერილი იმამყული-ხანისა თეიმურაზ ბატონიშვილისადმი
15. 1707 წ. - წერილი გიორგი მდივნისა საბა და ერასტი ორბელიანებისადმი
16. 1707 წ. - სამძიმრის წერილი შაჰნავაზისა საბა და ერასტი ორბელიანებისადმი
17. 1707 წ. - სამძიმრის წერილი შაჰნავაზისა ერასტი ორბელიანისადმი
18. 1707 წ. - წერილი მეფე გიორგი XI-ისა საბა-სულხან ორბელიანისადმი
19. 1710-1713 წწ. - წერილი კათალიკოზ დომენტისა ნიკოლოზ ალავერდელისადმი
21. 1715-1724 წწ. - წერილი მაჰმადისა ელიზბარბეგისადმი
22. 1716-1724 წწ. - წერილი დედოფალ ელენესი ერეკლე I-ის ასულისა ვახტანგ VI-ისადმი
23. 1716-1724 წწ. - წერილი-მიწერილობა ვახუშტი ბაგრატიონისა ზაალ ფარეშთუხუცესისადმი
24. 1720 წ. შემდგომი ხანა - წერილი იმერთა მეფე ალექსანდრე V-ისა ვახტანგ ფალავანდიშვილისადმი
25. 1720 წ. დასაწყისი - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
26. 1720 წ. დასაწყისი - წერილი დავით იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
27. 1720 წ. - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
28. 1720 წ. - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
29. 1720 წ. ზაფხული - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
30. 1720 წ. ივნისი - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
31. 1720 წ. შემოდგომა - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
32. 1720 წ. ბოლო - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
33. 1721 წ. - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
34. 1721 წ. - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
35. 1721 წ. - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
36. 1721 წ. - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
37. 1721 წ. სექტემბერ-ოქტომბერი - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
38. 1722 წ. - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
39. 1722 წ. - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
40. 1722 წ. - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
41. 1722 წ. ზაფხული - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
42. 1722 წ. სექტემბერ-ოქტომბერი - წერილი დავით II იმამყული-ხანისა ვახტანგ VI-ისადმი
43. 1722 წ. - წერილი თეიმურაზ ბატონიშვილისა ვახტანგ VI-ისადმი
44. 1722 წ. დეკემბერი - წერილი თეიმურაზ ბატონიშვილისა ვახტანგ VI-ისადმი
45. 1723 წ. - წერილი თეიმურაზ ბატონიშვილისა ვახტანგ VI-ისადმი
46. 1725-1731 წწ. - წერილი ალექსანდრე ალავერდელისა ტფილელ ეპისკოპოს იოსებისადმი
47. 1730-იანი წწ. - წერილი ელისე დმანელისა ვახტანგ ორბელიანისადმი
48. 1731 წ. 20 ივნისი - წერილი-ბრძანება ისაყ-ფაშის ელიზბარ და ვახტანგ ყაფლანიშვილებისადმი
49. 1724-1735 წწ. - წერილი შანშე ერისთავისა მანუჩარ გლურჯიძისადმი
50. 1724-1735 წწ. - წერილი უსუფ-ბეგისა გივი ამილახვრისადმი
51. 1724-1735 წწ. - წერილი უცნობი პირისა შანშე ერისთავისადმი
52. 1724-1736 წწ. - წერილი გივი ამილახვრისა ასანა, ფარემუზა, როსტომ და ვაჟასადმი
53. 1724-1736 წწ. - წერილი შანშე ერისთავისა ასანა თუმანიშვილისადმი
54. 1724-1736 წწ. - წერილი დავრიშ-ბეგისა მთავარეპისკოპოსისადმი
55. 1735 წ. 10 მაისი - წერილი გივი სახლთუხუცესისა გრიგოლისადმი
56. 1735-1736 წწ. - წერილი ეფთვიმე ეპისკოპოსისა ბესარიონ კათალიკოსისადმი
57. 1736-1738 წწ. - წერილი თამარ დედოფლისა გივი ქიზიყის მოურავისადმი