ბერძნიშვილი მამისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 მამისა ბერძნიშვილი - ძველი თბილისის ტოპონიმიკიდან: რასტაბაზარი და ჩორსუ 1960 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 33 ტექსტი
1962 მამისა ბერძნიშვილი - ნიკორწმინდის "დაწერილი" (ტექსტის გამოცემისათვის) 1962 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 34 ტექსტი
1971 მამისა ბერძნიშვილი - ქართული დიპლომატიკის ერთი ტერმინის მნიშვნელობისათვის (ჩაქი) 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1976 მამისა ბერძნიშვილი - ძველი ქართული მეტროლოგიიდან. გაზანდარი 1976-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 მამისა ბერძნიშვილი - ქართულ-ბიზანტიური სოციალური ტერმინოლოგიიდან 1977-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 მამისა ბერძნიშვილი - ნიკორწმინდელის "დაწერილის" დათარიღების შესახებ 1980-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 მამისა ბერძნიშვილი - XVIII-XIX სს. დამდეგის ქართული ეპისტოლარული მასალის გამოცემის საკითხისათვის 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -