1967 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. 2.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. III

სრული სათაური:

ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა - შეკრებილი, ქრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი თ. ჟორდანიას მიერ - წიგნი მესამე - 1700 წლიდან XIX საუკუნის 60-იან წლებამდე - გამოსაცემად მოამზადეს გივი ჟორდანიამ და შოთა ხანთაძემ გამომცემლობა "მეცნიერება - თბილისი - 1967 - 087+811 გვ.


რესურსები ინტერნეტში:

სიგელ-გუჯრები[edit]