ხანთაძე შოთა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1955 შოთა ხანთაძე - სახელმწიფო პურის გადასახადი (სურსათი) ქართლ-კახეთში მე-19 საუკუნის დამდეგს 1955 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 32 ტექსტი
1982 შოთა ხანთაძე - ორი იუბილე (თეიმურაზ ბაგრატიონისა და მარი ბროსეს შემოქმედებითი ურთიერთობის შესახებ 1982-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 შოთა ხანთაძე - გეორგიევსკის ტრაქტატის ისტორიოგრაფიიდან 1983-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 შოთა ხანთაძე - აპოლონ როგავას წყაროთმცოდნეობითი საქმიანობა 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -