1949 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი V

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი V


სრული სათაური:
ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფ. მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი V - შედგენილია და დასაბეჭდად მომზადებული ლუბა მეფარიშვილის მიერ ალ. ბარამიძის რედაქციით - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი - თბილისი - 1949 წ. - 363 გვ.


რედაქტორი:
ანდრია აფაქიძე


რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266638