1670-1680 წწ. - ყმა-მამულის ნასყიდობის წიგნი მიცემული მერაბ წულუკიძის მიერ ქაიხოსრო წერეთლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

საბუთის შინაარსი[edit]

ზაალ ფალავანდიშვილს მერაბ წულუკიძე მეფესთან დაუბეზღებია. მეფეს წულუკიძე "სასიკვდილოდ და ასაოხრებლად" გაუმეტებია, მაგრამ მერაბს ამ უბედურებისაგან თავი დაუღწევია, დამსმენისთვის პასუხი მოუთხოვია და მისი კუთვნილი "მოიდა-ნახე ციხე" "სისხლშიდ" დაუჭერია. შემდეგ მერაბს ეს ციხე ქაიხოსრო და პაატა წერეთლებისათვის მიუყიდია.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს მისი გამომცემელი შ. ბურჯანაძე XVIII საუკუნით ათარიღებს. ამის გამო ეს საბუთი "პირთა ანოტირებულ ლექსიკონშიც" არ მოხვედრილა. ო. სოსელია საბუთში დასახელებული პირების მოღვაწეობის დროიდან გამომდინარე, საბუთს XVII საუკუნის მეორე ნახევრით ათარიღებს.

პუბლიკაცია[edit]