1981 - სოსელია ოლღა - ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს ისტორიიდან - წიგნი II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
ბაგრატიონთა გერბისაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია


წიგნის სათაური:

ოლღა სოსელია - ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური ისტორიიდან - წიგნი II

სრული სათაური:

ოლღა სოსელია - ნარკვევები ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური ისტორიიდან (სათავადოები) - წიგნი II - თბილისი - 1981

რესურსები ინტერნეტში: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/229693
შინაარსი
  • იმერეთის სამეფო
  • გურიის სამთავრო
    • თავი VI. ნაკაშიძეთა სათავადო - გვ.163-176
    • თავი VII. თავდგირიძეთა სათავადო - გვ.176-186
  • ოდიშის სამთავრო
    • თავი VIII. ფაღავათა სათავადო - გვ.187-194
  • სიუზერენულ-ვასალური დამოკიდებულების ძირითადი ფორმები ფეოდალურ დასავლეთ საქართველოში - გვ.195-215