1636 წ. - ბაჟის ამოკვეთის წიგნი კათალიკოზისა შავერდასა, ფარსადანასა და ხიზანასადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 107


საბუთის შინაარსი[edit]

კათალიკოზმა [ევდემოზმა] ამოუკვეთა ბაჟი უცნობ პირს, მის ძმას შავერდას, ფარსადანს და მის შვილ ხიზანას, ისევე, როგორც ადრე კათალიკოზ ამილახორ [ქრისტეფორეს] დროს ჰქონდათ.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტკდ.

შენიშვნა[edit]

სამწუხაროდ, საბუთში არც ერთი კათალიკოსის სახელი მოხსენიებული არაა. თუ საბუთის გაცემის ქორონიკონს სწორედ მივიჩნევთ, მაშინ საბუთის გამცემი ევდემოზ დიასამიძე გამოდის, ხოლო ამილახორი კათალიკოსი მაშინ გამოდის ქრისტეფორე I (1616-1622), რომლის გვარიშვილობაზე ცნობა აქამდე არ გვქონია.

პუბლიკაცია[edit]