1631 წ. - შეწირულების წიგნი თეიმურაზ მეფისა სვეტიცხოველისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: დაკარგულია

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]

ქორონიკონს 319 (1631 წ.) თეიმურაზ მეფემ და ხვარაშან დედოფალმა სვეტიცხოველს შესწირეს გორს მცხოვრები სომეხი იზა აკოფა მისი სახლითურთ და გაიჩინეს აღაპი.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი ქორონიკონი 319, ანუ 1631 წელი

პუბლიკაცია[edit]