1628 წ. - წყალობის წიგნი ზაქარია კათალიკოზისა პაატა ჭარმაულისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search