1626 წ. - წყალობის წიგნი ზაქარია კათალიკოზისა პაატა მიწობლიძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 97


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლის კათალიკოზმა ზაქარიამ უწყალობა მიწობლიძე პაატას და მის შვილ იოსაფატს მისი ამოწყვეტილი განაყოფის ზურაბის ნაქონი სოფელი წირდალი.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტიდ, მეტეხის ღვთისმშობლის დეკანოზ ესტატეს ხელით.

პუბლიკაცია[edit]