1618 წ. 09. - წყალობის წიგნი ქრისტეფორე კათალიკოზისა გაბრიელის შვილის იესესადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 89


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლისა კათალიკოზმა პატრონმა ქრისტეფორემ... ბრძანებითა მეფეთ-მეფისა ბაგრატისითა და თანამეცხედრისა მათისა დედოფლისა პატრონისა ანასითა გაბრიელის შვილ იესეს უბოძეს ზერტის მოურავობა.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტვ, თვესა სეკდენბერსა.

პუბლიკაცია[edit]