1601-1699 წწ. - ხელწერილი რამაზ მაჭავარიანისა აღაიანის მამულის საფასურის მიღების თაობაზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა: რამაზ მაჭავარიანი ხელწერილს იძლევა მასზედ, რომ მიიღო კათალიკოსისათვის მიყიდული აღაიანის მამულის სრული საფასური.

პუბლიკაცია[edit]