1451-04-მცხეთის № 169

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - გვ.25

მცხეთის საბუთები № 169

აღწერა საბუთისა

"თავიდგან რაოდენიმე სტრიქონი აქვს მოხეული. თვით არის დაწერილი ორს ქაღალდზედ. გადაწებებულ არს 33 და 34-6 სტრიქონთ შუა. მეორეს პირიდგან აქვს ქაღალდი გაკრული და კალმით დაბარჯული, იმავე მორეს პირზედ კალმით მსგავსად ხელჩართვისა და კვალად პირველს პირზედ ბოლოს არის სხვას ცუდის ხელით მიწერილი იგი შეწირულობა და ხელჩართულობა არარაისა მაცხადი."